Copyright © 2014 www.selma.rs  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: selma@selma.rs
SELSmartCam SELSmartCamII FamaLaserIII FamaLaser4 Brzinski displej BD-01 Brzinski displej BD-02 Magnetni detektor IMDV

Sistem SELSmartCam je namenjen za merenje i dokumentovanje prekoračenja dozvoljene brzine vozila, za prekoračenje dozvoljene težine vozila, prelaska vozila preko crvenog signala i drugo... SELSmartCam se montira pored puta na visinu od 3m.

 
Opis rada:
Sistem neprekidno osmatra ciljno područje , meri brzinu prolaska vozila i skenira registarske tablice. Ako neko vozilo prekorači zadatu brzinu vozilo se snima, skenira se registarska tablica i svi podatci se smeštaju u internu bazu podataka (Tačno vreme, merena brzina, slika vozila, registarska tablica u ASCII kodu, …), zatim se ti podaci ažuriraju i konačno ažurirani podaci se šalju u centralu, koja se nalazi u policijskoj stanici.
Sva merenja se vrše baždarenim instrumentima koja se mogu upotrebiti i kao dokazni materijal za prekršajnu prijavu.
Slike koje dobijamo sadrže sve podatke o događaju i vozilu (datum, tačno vreme, jasnu sliku vozila i registarske tablice, brzinu i težinu vozila, kao i lanternu - ukoliko je vozilo prešlo raskrsnicu na crveni signal kao i proteklo vreme od početka crvenog signala) u skladu sa zakonom o bezbednosti saobraćaja.
 
 
 
 
Merenje brzine
SELSmartCam vrši merenje brzine uz pomoć atestiranog uređaja, koji odgovara na zahtev novog zakona o bezbednosti saobraćaja.
 
Daljinsko povezivanje
Zavisno od dostupne infrastrukture, SELSmartCam je spreman da bude priključen preko bilo koje komunikacije današnjice:
- optički kabel
- WLAN ili bežični internet
- GPRS i 3G

 
Obrada prekršaja
Evidencija prekršaja SELSmartCam je dostupna preko komunikacione mreže. Poseban softver “SSCCENT” automatizira obradu prekršaja: pridružuje slici iz baze SELSmartCam podatke o vozilu i vlasniku vozila. Softver automatizira proces sastavljanje prekšajne prijave i štampanje formulara.
 
   
 
U uređaju je ugrađena specijalna kamera za prepoznavanje tablice vrhunskog kvaliteta, koja može da radi pod ekstremnim uslovima osvetljenja. Za noćno snimanje, opremljena je IC diodama i IC filterom.
 
Detektovanje prelaska vozila preko crvenog svetla. Kao dodatna aplikacija SELSmartCam može da se poveže detektor, uz pomoć kojeg možemo da prepoznamo prelazak vozila preko crvenog svetla. Prilikom pomenutog prekršaja sistem vrši prepoznavanje registarske tablice i beleži zapis (video ili slika), koji se mogu upotrebiti kao dokazni materijal za kažnjavanje prekršioca.
 
   
Baza traženih vozila
U “SSCCENT” se nalazi baza sa tablicama traženih vozila. Sa vremena na vreme ta baza se ažurira sa bazom određenih službi. Ako se na nekoj slici pojavi vozilo čija je tablica identična sa onom iz baze, generiše se događaj i šalje u centralu.
 
Tehničke i radne karakteristike mernog uređaja:
- Opseg merenja 0 - 180 km/h
- Podeok merenja 1 km/h
- Broj frejmova 1 - 15 FPS
- Dimenzije (D x V x Š) 740 x 600 x 460
- Radni napon 230 V
- Težina 25 kg
- Stepen zaštite IP 65
- Radni temperaturni opseg -20ºC~50ºC
 
SELMA doo SUBOTICA
SA NAMA JE UVEK ZELENO