Copyright © 2014 www.selma.rs  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: selma@selma.rs
Rampa SEL Potapajući stubovi Magnetni detektor IMDV Skeniranje registarske oznake Funkcionisanje parking sistema

 

Ovaj uređaj je podoban za kontrolu putničkih vozila koji imaju prolaznu distance do 6 metara u zavisnosti od različitog modela.

Postoje modeli: SEL 312; SEL 412; SEL 612

 

 

 

Glavne osobine:
• elektromehanički pogon koji je neosetljiv na promenu temperature, za razliku od hidrauličkih sistema,
• sinusna trajektorija ručke, zahvaljujući čemu ručka se postepeno ubrzava i usporava, smanjujući dinamičko opterećenje pogona i spojeva rampe,
• ležajevi i zglobovi su izrađeni od čelika i zaštićeni od prašine,
• estetsko dizajnirano kućište, izrađen od legiranog aluminija, sa elementima izrađenih od galvaniziranog čelika,
• brz i bezšuman rad,
• težina ručke je balansirana dugačkom oprugom sa malom relativnom deformacijom,
• poklopac izrađen od čvrste plastike, koji se može dopuniti sa žutim trepćućim uložcima,
• vrata i poklopac se zatvaraju ključem,
• estetski dizajnirana aluminijska ručka sa fluorescentnom folijom, zaštitnim gumama i pneumatskom detekcijom sudara,
• mogu se birati tipovi sa dužinom ručke od 3-6m.

 

Tabela tehničkih podataka

Tip Dimenzija Osnova Dužina Ručke
SEL 312 300 x 410 300 x 300 3 m
SEL 412 300 x 410 300 x 300 4 m
SEL 612 355 x 410 300 x 355 6m

 

Tehnički podaci

Tip Težina
[kg]

Napajanje

[V]

Struja

[A]

Potrošnja
[W]
Režim
[%]
Vreme
zatvaranja
[sec]
SEL 312 55 220-240 2,4 500 100 2
SEL 412 55 220-240 2,4 500 80 4
SEL 612 60 220-240 2,4 500 50 10

Rampa se može nadopuniti raznim dodatnim uređajima kao što su: sistem za radiotalasno daljinsko upravljanje, upravljanje induktivnom petljom, terminal sa magnetnom ili
aktivnom karticom, semafor.

SELMA doo SUBOTICA
SA NAMA JE UVEK ZELENO